Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

Contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. .......... / din data de ..........

 1. Partile contractante:
  Societatea IDEAL TRAVEL TOUR SRL, cu sediul in str Calea Ferentari nr 11, Bucuresti, sect 5, inregistrata in Registrul Comertului sub nr J40/2202/2020 , CUI 42271897, cont bancar RO76BTRLRONCRT0543217301 – LEI deschis la Banca Transilvania , tel 0768442669, email office@idealtraveltour.ro,titular al licentei de turism nr. 2257/2020 in calitate de Agen┼úie de turism intermediar─â
  si 
  turistul/reprezentantul turistului, domnul/doamna .........., cu domiciliul in .........., posesor/-oare a cartii de identitate seria si nr. .........., CNP .......... telefon .........., email .........., denumit in continuare Turist/C─âl─âtor, au convenit la incheierea prezentului contract.

  

 1. Obiectul contractului:
  2.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de c─âtre Agen╚Ťia organizatoare prin Agen╚Ťia intermediar─â, care ac╚Ťioneaz─â în numele ╚Öi pe seama Organizatorului a pachetului de servicii de c─âl─âtorie sau a serviciilor de c─âl─âtorie asociate, înscris în bonul de comanda, voucher, bilet de odihn─â, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract ┼či eliberarea documentelor de plat─â ┼či c─âl─âtorie.
  2.2. Caracteristicile pachetului de servicii de c─âl─âtorie sunt prezentate în ofert─â iar aceasta este parte integrant─â a acestui contract
  2.3. Rezumatul contractului

SERVICII: ..........

TARIF TOTAL: ..........

STATUS rezervare: ..........

AVANS: ..........

CHITANTA NR: ..........

REST DE PLATA: ..........

DATA SCADENTA A PACHETULUI: ..........

NUME TURISTI: ..........

 

III. Conditii Generale:
Agentia de turism organizatoare a pachetului este .......... care are licenta de turism nr. .......... cu sediul in .........., inregistrata in Registrul Comertului sub nr. .........., CUI .........., tel .........., email .......... si detine polita de asigurare pentru caz de insolvabilitate, seria/nr .......... valabila pana la data de .......... emisa de catre Societatea de Asigurare .......... . Documentele sunt afisate si pe pagina web a agentiei de turism .......... (link ..........).

 

 1. Informaţii precontractuale:
  4.1. Înainte de semnarea prezentului contract, Turistul trebuie s─â primeasc─â formularul cu informa╚Ťiile standard - Anexa 1 - precum ╚Öi urm─âtoarele informa╚Ťii :
  - destina┼úia (destina┼úiile) c─âl─âtoriei, itinerariul ┼či perioadele sejurului, cu datele corespunz─âtoare ┼či în cazul în care cazarea este inclus─â, num─ârul de nop┼úi incluse;
  - mijloacele de transport, caracteristicile ┼či categoriile acestora, locurile, datele ┼či orele de plecare ┼či de întoarcere aproximative, duratele ┼či locurile opririlor intermediare ┼či ale leg─âturilor de transport.
  - loca╚Ťia, principalele caracteristici ╚Öi, dup─â caz, categoria turistic─â a unit─â┼úilor de cazare conform normelor din ┼úara de destina┼úie;
  - serviciile de mas─â oferite;
  - vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în pre┼úul total convenit al pachetului;
  - dimensiunea aproximativ─â a grupului (atunci când este cazul);
  - limba în care vor fi furnizate serviciile turistice (dac─â este cazul); 
  - gradul de adecvare a c─âl─âtoriei pentru persoanele cu mobilitate redus─â ╚Öi, la cererea c─âl─âtorului, gradul de adecvare a c─âl─âtoriei sau a vacan╚Ťei, luând în considerare nevoile c─âl─âtorului;
  - pentru c─âl─âtoriile minorilor neînso┼úi┼úi de p─ârin┼úi, informa┼úii care s─â permit─â p─ârin┼úilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul caz─ârii copilului;
  - denumirea comercial─â ┼či sediul social ale agen┼úiei de turism organizatoare ┼či, dac─â este cazul, ale agen┼úiei de turism intermediare, precum ┼či numerele de telefon ┼či, dup─â caz, adresele de e-mail ale acestora;
  - pre╚Ťul total, inclusiv taxele ╚Öi orice costuri suplimentare;
  - modalit─â╚Ťile de plat─â;
  - numărul minim de persoane, respectiv 75% din capacitatea mijlocului de transport, necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și termenul pentru posibila anulare din acest motiv;
  - cerin╚Ťele legate de pa╚Öaport ╚Öi vize, precum ╚Öi informa╚Ťii referitoare la formalit─â╚Ťile legate de s─ân─âtate;
  - încetarea contractului oricând înainte de începerea execut─ârii pachetului, cu plata unei penalit─â┼úi de încetare corespunz─âtoare sau, dup─â caz, a penalit─â┼úilor de încetare standardizate solicitate de Agen╚Ťie;
  - asigurarea storno sau asigurarea medicala pe perioada c─âlatoriei.
  4.2. Informarea este considerat─â îndeplinit─â dac─â Turistul a primit toate informa╚Ťiile de la art. 4.1 pe un suport durabil (printate, email, site)
  4.3. Informa┼úiile precontractuale furnizate Turistului cu privire la serviciile de c─âl─âtorie sunt parte integrant─â a contractului privind pachetul de servicii de c─âl─âtorie ┼či nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al p─âr┼úilor contractante.

 

 1. Pretul si modalitatile de plata:
  5.1. Pretul total al pachetului de servicii de calatorie descris mai sus este de .......... si se compune din costul serviciilor de c─âl─âtorie efective, comisionul Agen┼úiei ┼či TVA cu exceptia costurilor care nu pot fi calculate in mod rezonabil anterior incheierii contractului. Astfel de costuri suplimentare pot fi, spre exemplu, penalitati de incetare, care urmeaza sa fie stabilite atunci cand este cazul pe baza prevederilor din cuprinsul prezentului contract, a anexelor aferente si a legislatiei aplicabile. De asemenea, tariful nu include pretul asigurarilor, excursiilor optionale, taxelor de statiune si a celor de traversare cu ferry-boat-ul, doar in cazul in care in programele anexa sau continutul pachetului nu este mentionat altceva (enumerarea este doar exemplificativa).
  5.2. Plata serviciilor turistice aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta (EURO) sau in RON la cursul de referinta al BNR+2% (comision de risc valutar) din ziua platii.
  5.3. Modalitati de plata: Plata se poate face cash, cu card, sau prin banca – depunere directa sau transfer bancar, in unul din conturile mentionate pe factura. În cazul în care Turistul dore╚Öte s─â efectueze plata c─âtre agen╚Ťie prin transfer bancar, pentru serviciile achizitionate, toate costurile bancare vor reveni p─âr╚Ťii care ini╚Ťiaz─â plata, respective c Turistului.
  5.4. Plata serviciilor de c─âl─âtorie interne (cu locul de desf─â╚Öurare în România) se poate efectua ╚Öi cu vouchere de vacan╚Ť─â. Plata serviciilor de c─âl─âtorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice ╚Öi anexelor acesteia. În cazul în care c─âl─âtorul renun╚Ť─â la pachetul de servicii de c─âl─âtorie achizi╚Ťionat cu vouchere de vacan╚Ť─â, Agen╚Ťia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii de c─âl─âtorie la o valoare mai mare fa╚Ť─â de pachetul achizi╚Ťionat initial din care au fost sc─âzute penalit─â╚Ťile aferente, cu plata diferen╚Ťei de pre╚Ť.
  5.5. Conform OUG nr. 8/2009, în cazul renun╚Ť─ârii definitive la pachetul de servicii de c─âl─âtorie de c─âtre c─âl─âtor, agen╚Ťia de turism nu poate restitui c─âl─âtorului voucherele de vacan╚Ť─â sau contravaloarea acestora în bani. Voucherele de vacan╚Ť─â pot fi restituite c─âl─âtorului de c─âtre agen╚Ťia de turism, în cazul renun╚Ť─ârii definitive la pachetul de servicii de c─âl─âtorie, doar dac─â acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacan╚Ť─â conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacan╚Ť─â.
  5.6. Pachetul de servicii de c─âl─âtorie care poate fi achizi╚Ťionat pe baza voucherelor de vacan╚Ť─â va cuprinde servicii de cazare (minim ╚Öi obligatoriu), alimenta╚Ťie public─â, transport, tratament balnear, agreement, toate cu locul de desf─â╚Öurare pe teritoriul României.

 

 1. Durata contractului:
  6.1. Contractul intra in vigoare în momentul semn─ârii lui de c─âtre Turist sau prin acceptarea condi┼úiilor contractuale de servicii de c─âl─âtorie, inclusiv în cazul celor achizi┼úionate la distan┼ú─â prin mijloace electronice (e-mail, online).
  6.2 În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispozi╚Ťia c─âl─âtorului sub forma de catalog, pliant, alte înscrisuri, site sau alte mijloace de comunicare electronic─â (e-mail, fax, etc), obliga╚Ťia de informare a c─âl─âtorului este considerat─â îndeplinit─â prin înscrierea acestei informa╚Ťii în oricare dintre documentele de c─âl─âtorie sau documentele fiscale furnizate, nefiind necesar─â încheierea în form─â scris─â a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, respectiv dac─â contractul prezentat c─âl─âtorului în modalitatile prev─âzute mai sus, con╚Ťine informa╚Ťiile prev─âzute la art. 7 alin. (2) din Ordonan╚Ťa Guvernului nr. 2/2018 republicat─â privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de c─âl─âtorie. Informa╚Ťiile ╚Öi fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezint─â ╚Öi ilustreaz─â stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative ╚Öi au caracter informativ. Camera primit─â de c─âl─âtor poate s─â nu corespund─â în toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, siteuri, materiale publicitare.
  6.3. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract s─â dea o ”Declara┼úie de consim╚Ť─âmânt privind prelucrarea datelor personale” - Anexa 2.
  6.4. Contractul înceteaz─â de drept odat─â cu finalizarea prest─ârii efective a pachetului de servicii de c─âl─âtorie înscris în documentele de c─âl─âtorie.
  6.5. Informatiile privind statele pe teritoriul c─ârora, la data încheierii prezentului contract, este decretat─â stare de urgen╚Ť─â ori când Ministerul Afacerilor Externe din Romania a formulat alerte de c─âl─âtorie, sub form─â de avertismente sau aten╚Ťion─âri, sunt publice si pot fi consultate accesând http://www.mae.ro/travel-alerts. Prin urmare, Turistul în╚Ťelege s─â contracteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract fiind informat asupra acestor avertiz─âri, aten╚Ťion─âri sau alerte.

 

VII. Termene de plata:
7.1. Conditiile de plata difera in functie de tipul pachetului de servicii turistice, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul contractului, pe factura sau in anexa aferenta produsului comercializat.
7.2. Conditiile standard sunt:
-30% din pretul pachetului de calatorie - avans la inscriere;
-30% din pretul pachetului de calatorie cu minim 60 zile inaintea plecarii;
-40% din pretul pachetului de calatorie cu minim 30 zile inaintea plecarii;
Aceste conditii vor fi inlocuite de cele derogatorii de la regula generala, comunicate conform art. 7.1 de mai sus, intotdeauna aplicandu-se conditiile derogatorii, ori de cate ori acestea sunt mentionate in oferta, rezumat sau anexele contractului.
7.3. În cazul în care Turistul, care a contractat un pachet de servicii de c─âl─âtorie pentru care a achitat un avans nu mai achit─â, în termenele specificate pe factura sau în bonul de comand─â, ratele aferente sau restul de plat─â, contractul se consider─â încetat de drept, iar Agen┼úia are dreptul de a anula rezerv─ârile efectuate în beneficiul c─âl─âtorului cu re┼úinerea din avans a penalit─â╚Ťilor prev─âzute la art. XI. Diferen╚Ťa, dac─â exist─â, se va rambursa c─âl─âtorului.

 

VIII. Drepturile si obligatiile Agentiei de turism intermediare / organizatoare:
8.1. Agentia de turism organizatoare se obliga sa depuna toate eforturile pentru asigurarea serviciilor contractate in conditii normale si la timp.
8.2. Agentia de turism intermediara se obliga sa informeze turistul corect si complet cu privire la toate elementele esentiale prevazute de legislatia aplicabila.
8.3. Agentia de turism organizatoare/intermediara isi rezerva dreptul sa modifice sau sa anuleze programul turistic in anumite cazuri: calamitati naturale, miscari sociale, greve, razboaie, schimbari politice, intarzieri, anulari sau inchideri temporare ale traficului rutier, feroviar, aerian sau naval, fara a notifica turistii daca acestea intervin intr-un interval de timp prea scurt pentru a anunta toti participantii. Aceleasi situatii pot determina schimbarea tipului sau categoriei mijloacelor de transport ori a unitatilor de cazare.
8.4. Agentia de turism organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in contract. In situatia in care programul turistic a fost realizat, nu se pot pretinde daune sau penalizari si nici rambursarea pretului.
8.5. Agentia de turism intermediara/organizatoare nu este raspunzatoare pentru erorile de rezervare imputabile calatorului sau cauzate de circumstante inevitabile si extraordinare. Agentia de turism intermediara este raspunzatoare pentru orice erori ce îi apartin, facute in sistemele de rezervari ale agentiei organizatoare.
8.6. Inainte de inceperea executarii pachetului de servicii, Agentia de turism intermediar─â/organizatoare poate modifica in mod unilateral si alte clauze ale contractului privind pachetul de servicii de calatorie decat cele legate de pret, atunci cand modificarea este nesemnificativa si calatorul a fost informat in scris cu privire la modificare.
8.7. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia de turism organizatoare este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie ce fac obiectul prezentului contract sau nu poate indeplini cerintele speciale ale turistului, pe care in prealabil le acceptase, sau propune sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8%, va informa calatorul, in scris, prin intermediul Agentiei intermediare, cu privire la modificarile propuse si impactul acestora asupra pretului pachetului, iar turistul are posibilitatea ca, intr-un termen de 48 de ore sa accepte modificarea propusa sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare. Atunci cand e cazul, Agentia de turism organizatoare/intermediara va comunica turistului si pachetul de substitutie oferit si pretul acestuia. In cazul in care modificarile aduse contractului privind pachetul de servicii de calatorie au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului, turistul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului. Daca modificarea intervine dupa inceperea calatoriei, informarea se va face in cel mai scurt timp de la momentul cand a fost cunoscuta de Agentia de turism organizatoare. Turistul are la dispozitie un termen de 48 de ore de la primirea informarii de a anunta Agentia de turism intermediar─â / organizatoare despre decizia sa. In cazul lipsei unui raspuns in termenul mentionat mai sus, se considera ca turistul a acceptat modificarile propuse si nu mai poate inceta contractul sau solicita vreo despagubire.
8.8. In cazul in care turistul opteaza pentru incetarea contractului, Agentia de turism intermediar─â ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama turistului, in aceeasi valuta, cash sau prin OP in termen de 14 zile de la data incetarii contractului.
8.9. In cazul in care turistul accepta modificarile propuse nu poate pretinde ulterior daune, penalizari si returnari.
8.10. În cazul achizi╚Ťion─ârii unui pachet de servicii de c─âl─âtorie având în componen╚Ť─â ╚Öi asigurarea transportului pe cale aerian─â, transportatorul aerian, f─âr─â a cere acordul agen╚Ťiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Organizatorul nu este r─âspunz─âtor pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alt─â or─â decât cea înscris─â în programul de c─âl─âtorie. Pentru aceste întârzieri, compania aerian─â este obligat─â s─â asiste c─âl─âtorii conform Regulamentului (CE) nr. 261 / 2004 al Parlamentului European ╚Öi Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare ╚Öi de sisten╚Ť─â a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare ╚Öi anul─ârii sau întârzierii prelungite a zborurilor ╚Öi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hot─ârârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problem─â privind operarea zborului ╚Öi ac╚Ťiunile adiacente acestuia intr─â în competen╚Ťa ╚Öi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager ╚Öi transportator.
8.11. În cazul pachetelor de servicii de c─âl─âtorie, ziua de plecare ┼či ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
8.12. În situa┼úia achizi┼úion─ârii unui produs de tip croazier─â, linia de croazier─â poate modifica, din motive ce ┼úin de siguran┼úa navig─ârii, num─ârul cabinei ┼či loca┼úia acesteia pe pun┼úi (o punte inferioar─â, una superioar─â, mai spre pupa/prova etc.), doar cu o cabin─â de aceea┼či categorie ca cea rezervat─â ini┼úial, caz în care c─âl─âtorul nu va fi desp─âgubit în niciun mod având în vedere c─â este vorba de acela┼či tip de cabin─â ca ┼či cel rezervat.
8.13. Agentia de turism organizatoare/intermediar─â nu raspunde pentru amanarile sau intarzierile de orice fel determinate de indeplinirea formalitatilor solicitate de reprezentantele tarilor de destinatie sau tranzitate, cum ar fi eliberarea vizelor cu intarziere si nu datoreaza daune pentru eventualele prejudicii produse turistului de aceste intarzieri.
8.14. Agentia de turism organizatoare/intermediar─â nu raspunde pentru intarzierile inregistrate in timpul derularii programului turistic din motive ce nu-i sunt imputabile, cum ar fi intarzierea curselor aeriene, conditii meteorologice nefavorabile, formalitati vamale etc. Este exclusa raspunderea agentiei organizatoare / intermediar─â pentru eventualele daune rezultate ca urmare a pierderii legaturilor, intalnirilor comerciale etc.
8.15. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu turistul cu cel putin 2 zile calendaristice înainte de data plec─ârii urmatoarele tipuri de informari:
- de confirmare/modificare hotel, daca pachetul contractat nu este cu confirmare imediata.
- de orice modificare ulterioara survenita asupra pachetului initial.
- de plecare: orarele, locurile escalelor si legaturile, punctele de imbarcare, unitatile de cazare, persoanele de contact, etc.
In intelesul prezentului contract se considera comunicare facuta in scris inclusiv comunicarea facuta prin posta electronica (e-mail).
8.16. În situa╚Ťia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinat─â exclusiv de activitatea hotelierilor, înainte sau dup─â începerea c─âl─âtoriei, Agen╚Ťia este obligat─â s─â ofere o alt─â variant─â de hotel în aceea╚Öi zon─â sau într-o zon─â cât mai apropiat─â, la aceea╚Öi categorie sau de o categorie superioar─â f─âr─â s─â modifice pre╚Ťul.

 

 1. Drepturile si obligatiile turistului:
  9.1. Turistul are dreptul la o informare corecta si completa cu privire la pachetul de servicii oferit de Agentia de turism intermediar─â, inclusiv cu privire la pretul acestuia, astfel incat sa nu fie posibile interpretari echivoce. Prin semnarea prezentului contract turistul declara ca a primit aceste informatii in perioada precontractuala.
  9.2. Pretul, continutul si programul pachetului de servicii pot fi descrise si in pliante, brosuri, programe detaliate etc, anexate acestui contract.
  9.3. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din contractul cu agentia de turism, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism intermediara/organizatoare nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza. Excursiile op╚Ťionale se efectueaz─â la fa╚Ťa locului cu agen╚Ťii locale, care poart─â întreaga responsabilitate pentru organizarea ╚Öi desf─â╚Öurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor op╚Ťionale nu se încaseaz─â în numele ╚Öi pentru Agentia de turism intermediar─â / organizatoare. Pre╚Ťurile excursiilor op╚Ťionale pot fi mai mari decât cele cump─ârate de la recep╚Ťia hotelurilor, având în vedere c─â turi╚Ötii vor avea la dispozi╚Ťie mijloace de transport de la hotel la obiective ╚Öi retur, ghid etc. Pre╚Ťul excursiilor se calculeaz─â în general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. În cazul neîntrunirii acestui num─âr minim, fie tarifele pot fi majorate propor╚Ťional, fie excursia poate fi anulat─â, iar turi╚Ötii putând opta pentru achizi╚Ťionarea excursiei de la recep╚Ťia hotelului în func╚Ťie de disponibilit─â╚Ťi.
  9.4. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
  9.5. Turistul are dreptul sa poata incheia asigurari facultative storno sau pentru asistenta in caz de boala, accident, etc. Pretul, modalitatile de incheiere si particularitatile sunt diferite in functie de societatea de asigurare si vor fi prezentate de catre reprezentantii agentiei.
  9.6. Turistul are dreptul sa faca cunoscut Agentiei de turism intermediare solicitarile sale speciale in perioada precontractuala, urmand a fi incluse in contract, daca sunt acceptate de agentia organizatoare. Nicio cerinta speciala a turistului nu se considera acceptata daca nu este inscrisa in contract.
  In cazul in care turistul este o persoana cu mobilitate redusa trebuie sa anunte agentia de turism intermediar─â inainte de achizitionarea pachetului, iar agentia intermediar─â, pe baza informa╚Ťiilor primate de la agentia organizatoare, trebuie sa ii ofere informatii precise privind gradul de adecvare a calatorie sau vacanate, luand in considerare nevoile acestuia.
  9.7. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa transfere contractul privind pachetul de servicii unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce notifica in scris Agentia de turism intermediar─â cu cel putin 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului. În acest caz intre c─âl─âtorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), ter╚Ťa persoana (cesionarul) ╚Öi Agen╚Ťia (contractant cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de c─âl─âtorie contractate ╚Öi cesionate. Resposabilitatea incheierii contractului de cesiune revine dup─â caz fie cedentului, fie cesionarului, ╚Öi niciodata Agentiei (contractantului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum ╚Öi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului c─âl─âtoriei ╚Öi a tuturor comisioanelor, tarifelor ╚Öi altor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari (taxa modificare nume, taxa anulare, etc).
  In cazul in care Agentia de turism intermediar─â nu primeste in termenul stabilit de ea si comunicat persoanei care doreste sa transfere contractul aceste sume de bani, contractul se considera nemodificat (netransferat), iar neparticiparea calatorului la programul turistic nu ii da dreptul acestuia de a solicita vreo rambursare de pret sau vreo despagubire.
  Odata cu plata costurilor suplimentare cauzate de transferul contractului sau ulterior acestui moment dar pana la inceperea executarii serviciilor turistice, atat turistul cedent cat si cel care preia contractul se vor prezenta la unul din punctele de lucru ale Agentiei de turism organizatoare si vor semna rezilierea contractului initial si incheierea unuia nou. În cazul în care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuata numai dac─â transportatorul aerian permite aceasta modificare.
  9.8. Turistul poarta intreaga raspundere pentru respectarea prevederilor legale privind regimul vizelor, al documentelor de calatorie, regimul vamal, sanitar etc. ale tarilor de destinatie sau tranzitate.
  9.9. Dac─â pentru efectuarea c─âl─âtoriei este necesar─â îndeplinirea de c─âtre c─âl─âtor a unor formalit─â┼úi suplimentare (de ex, c─âl─âtoria împreun─â cu minori, situa┼úia în care numele c─âl─âtorului este schimbat ca urmare a c─âs─âtoriei / desfacerii ei etc.), acesta are obliga┼úia de a îndeplini toate cerin┼úele legale. Pentru o informare optim─â, Agen┼úia recomand─â ┼či consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. În cazul în care Turistul nu î┼či respect─â obliga┼úia de a se informa cu privire la formalit─â┼úile suplimentare necesare în vederea efectu─ârii c─âl─âtoriei care nu sunt în sarcina Agen┼úiei (de ex, în cazul c─âl─âtoriei cu minori, împuternicire din partea p─ârintelui sau reprezentantului legal ce nu îl înso┼úe┼čte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativ─â), Agen┼úia este exonerat─â de orice r─âspundere în cazul imposibilit─â┼úii efectu─ârii c─âl─âtoriei.
  9.10. Agen┼úia recomand─â c─âl─âtorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).
  9.11. Turistul este obligat s─â foloseasc─â mijloacele de transport, camera de hotel ┼či bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar ┼či potrivit destina┼úiei lor. Agen┼úia nu se face vinovat─â de eventualele pagube produse sau v─ât─âm─âri suferite de c─âl─âtor ca urmare a nerespect─ârii acestui alineat.
  9.12. Turistul are obliga┼úia s─â respecte locul, data ┼či ora plec─ârii atât la dus, cât ┼či la întors, precum ┼či locurile, datele ┼či orele stabilite pe parcursul programului de c─âl─âtorie contractat. Toate cheltuielile ┼či daunele produse ca urmare a nerespect─ârii de c─âtre c─âl─âtor a prevederilor privind locurile de întâlnire ┼či orarele vor fi suportate de c─âtre acesta.
  9.13. În cazul în care Turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaz─â pachetul de servicii de c─âl─âtorie refuz─â s─â se mai întoarc─â în România ┼či autorit─â┼úile din ┼úara respectiv─â fac cheltuieli de orice natur─â cu acesta, c─âl─âtorul respectiv are obliga┼úia de a suporta toate aceste cheltuieli.
  9.14. În cazul în care Turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destina┼úie, dac─â nu poate pleca în c─âl─âtorie pentru c─â documentele personale necesare în vederea efectu─ârii c─âl─âtoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a p─âr─âsi teritoriului ┼ú─ârii, din alte motive ce ┼úin de persoana acestuia, penalitatea va fi de 100%.
  9.15. Agen┼úia nu r─âspunde în caz de for╚Ť─â major─â, care este definit─â ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, cum ar fi grev─â, conflict politic, r─âzboi, calamit─â┼úi naturale (cutremur, inunda╚Ťii, furtun─â etc), incendii, epidemii, pericol public, atac terorist, embargou interna┼úional, interdic┼úii ale organelor de administra┼úie public─â etc., precum ┼či în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de r─âspundere.
  9.16. Turistul are obligatia sa verifice documentele de calatorie (bilete, vouchere, asigurari etc.) precum si alte documente eliberate de Agentia de turism organizatoare si sa retina toate informatiile furnizate de reprezentantii agentiei, indiferent de forma prezentarii (scris sau verbal). Agentia de turism organizatoare nu va fi responsabila de nicio sesizare ulterioara semnarii documentelor si confirmarii produselor cu privire la corectitudinea celor comunicate mai sus si, nicio modificare, anulare nu va fi acceptata, decat in conditiile contractuale.
  9.17. Turistul are obliga┼úia s─â respecte urm─âtorul program de acordare a serviciilor de c─âl─âtorie externe: cazarea (check-in) se face, de regul─â, dup─â ora 14:00 a zilei de intrare ┼či se termin─â (check-out), de regul─â, pân─â la ora 12:00 a zilei de ie┼čire înscrise pe documentele de c─âl─âtorie (voucher). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spa┼úiilor de cazare pân─â cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiv─â a c─âl─âtorului.
  9.18. În cazul sejururilor de odihn─â ╚Öi/sau de tratament cu locul de desf─â╚Öurare în România, Turistul are obliga╚Ťia s─â respecte urm─âtorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regul─â la ora 18:00 a zilei de intrare ╚Öi se termin─â de regul─â la ora 12:00 a zilei de ie╚Öire înscrise pe documentele de c─âl─âtorie (voucher, bilet de odihn─â ╚Öi/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spa╚Ťiilor de cazare pân─â cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiv─â a c─âl─âtorului. În func╚Ťie de destina╚Ťie, orele de intrare, respectiv ie╚Öire, se pot modifica ╚Öi sunt decise de unitatea hotelier─â.
  9.19. Turistul este obligat s─â prezinte la recep╚Ťia unit─â╚Ťii hoteliere actele sale de identitate, precum ╚Öi documentul de c─âl─âtorie eliberat de agen╚Ťie (voucher, bilet de odihn─â ╚Öi/sau de tratament, etc.), în vederea acord─ârii serviciilor de c─âl─âtorie. În cazul în care c─âl─âtorul beneficiaz─â de bilete de odihn─â ╚Öi tratament, este obligat s─â prezinte la recep╚Ťia unit─â╚Ťii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie ╚Öi dovada pl─â╚Ťii contribu╚Ťiilor pentru asigur─âri sociale, la zi.
  9.20. Turistul are obligatia sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentia de turism organizatoare. Acestea sunt mentionate in programele anexe si difera in functie de clasificarea hotelului si de destinatie.
  9.21. Agentia de turism intermediar─â/organizatoare transmite informarea de plecare pe e-mail sau telefon, cu 3 zile inainte de plecare. Turistul se obliga sa anunte agentia de turism intermediar─â / organizatoare daca si-a modificat datele de contact confirmate in momentul incheierii prezentului contract, si anume e-mail .......... si telefon .......... Acestea sunt singurele canale de comunicare cu clientul si vor fi folosite de catre Agentia de turism intermediar─â/organizatoare pentru transmiterea diferitelor informatii ce tin de rezervarea efectuata.

 

 1. Modificarea pretului contractului:
  10.1. Pretul pachetului de servicii turistice este stabilit prin contract. Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanelor titulare de contract sau orice element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului din contract se taxeaza de catre Agentia de turism organizatoare cu o suma ce va fi comunicata turistului dupa solicitarea modificarii, iar modificarea se va face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictie cu penalizarile de anulare a pachetului.
  Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare/modificare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea nu este luata in considerare.
  10.2. Dupa incheierea contractului privind pachetul de servicii de calatorie, preturile pot fi marite unilateral de Agentia de turism intermediar─â/organizatoare. Cresterile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte: (i) pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie, (ii) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; si (iii) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
  In ipoteza unei cresteri de pret, Agentia de turism intermediar─â/organizatoare va trimite turistului o notificare in scris privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea executarii pachetului.

 

 1. Renunţări, penalizări, despăgubiri:
  11.1. Turistul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea acestuia. In cazul in care turistul inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, acesta poate fi obligat sa plateasca Agentiei de turism organizatoare / intermediare o penalitate de incetare adecvata si justificabila.
  11.2. Orice modificare, referitoare la schimbarea unitatii de cazare, data de plecare, nume sau schimbarea persoanei titular de contract sau orice alt element principal ce face obiectul contractului, la cererea titularului acestuia, se poate face numai daca exista aceasta posibilitate si daca nu intra in contradictoriu cu penalizarile de anulare a pachetului. Toate solicitarile de modificare sau anulare se accepta doar in scris si se solutioneaza conform conditiilor aferente fiecarui program/produs.
  11.3. Conditiile de anulare difera in functie de tipul pachetului de servicii turistice comercializat, de tipul de oferta si vor fi specificate in fiecare rezervare, in rezumatul contractului sau in anexa aferenta produsului vandut.
  Conditiile standard sunt:
  a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 31 zile calendaristice inainte de data plecarii;
  b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30 zile calendaristice inainte de data plecarii;
  c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 16 zile calendaristice inainte de data plecarii;
  Conditiile de anulare/penalizare indicate mai sus sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, Paste, Early Booking, Black Friday, Last Minute, Oferta Speciala, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI etc). Pe lânga penalitatile indicate mai sus, calatorul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului. Intotdeauna se vor impune conditiile cele mai restrictive pentru turist.
  11.4. Agentia de turism poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in unul dintre urmatoarele cazuri:
  a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar Agentia de turism organizatoare il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:
  - 20 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
  - 7 (sapte) zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
  - 48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile; 
  b) Agentia de turism intermediar─â/organizatoare nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului.
  11.5. Pe parcursul desfasurarii programului turistic sau prestarii serviciilor turistice, turistul poate renunta total sau partial la serviciile oferite; in acest caz el nu are dreptul la nicio rambursare sau despagubire.
  In cazul in care turistul invoca ca motiv al incetarii unilaterale a contractului motive medicale, rambursarea contravalorii pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, daca turistul a incheiat o astfel de asigurare storno.
  11.6. În cazul în care o ambasad─â refuz─â s─â acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Turistului i se vor re┼úine toate taxele achitate de Agen┼úie prestatorilor direc┼úi, precum ┼či cheltuielile de operare proprii acesteia. Turistul va fi informat, in prealabil, in legatura cu cuantumul acestor cheltuieli si cu posibilitatea refuzului vizei.
  11.7. În cazul în care plata pentru serviciile de c─âl─âtorie interne a fost f─âcut─â cu, sau ╚Öi cu vouchere de vacan╚Ť─â, penalizarea se va deduce în primul rând din valoarea voucherelor de vacan╚Ť─â. Dac─â penalizarea este mai mare decât valoarea voucherelor de vacan╚Ť─â, diferen╚Ťa care dep─â╚Öe╚Öte valoarea voucherelor de vacan╚Ť─â se va re╚Ťine din valoarea achitat─â prin alte instrumente de plat─â. În cazul în care valoarea voucherelor de vacan╚Ť─â este mai mare decât valoarea penaliz─ârii, diferen╚Ťa nu se restituie nici în vouchere ╚Öi nici în numerar în cazul în care c─âl─âtorul nu dore╚Öte un alt serviciu turistic. În situa╚Ťia în care c─âl─âtorul î╚Öi manifest─â dorin╚Ťa de a achizi╚Ťiona un alt serviciu turistic, pentru o perioad─â ulterioar─â, atunci diferen╚Ťa dintre valoarea voucherelor ╚Öi valoarea penaliz─ârii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul în care c─âl─âtorul poate solicita noul pachet de servicii de c─âl─âtorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renun╚Ťarea la serviciile de c─âl─âtorie ini╚Ťiale. În cazul în care c─âl─âtorul nu î╚Öi exprim─â op╚Ťiunea în aceast─â perioad─â, Agen╚Ťia nu îi mai poate oferi acestuia niciun pachet de servicii de c─âl─âtorie ulterior.
  11.8. Daca o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata asa cum s-a convenit in contract, Agentia de turism intermediar─â/organizatoare va oferi, fara costuri suplimentare pentru turist, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se va oferi o alta unitate de cazare in aceeasi locatie sau zona, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala, disponibila la momentul respectiv. Atunci cand serviciile alternative propuse de Agentia de turism intermediar─â / organizatoare au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, calatorul va beneficia de o reducere adecvata a pretului, stabilita de agentie.
  Turistul poate respinge serviciile alternative numai daca acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contract sau daca reducerea de pret acordata este inadecvata.
  11.9. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
  11.10. In cazul in care din motive independente de Agentia de turism intermediar─â/organizatoare, turistul nu va beneficia de unul dintre serviciile incluse in pachet, Agentia de turism va returna maxim contravaloarea serviciului respectiv.

 

XII. Reclamatii si litigii, asistenta calatorilor si raspunderea contractuala:
12.1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei de turism organizatoare, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).
12.2. Atat Agentia de turism organizatoare ca si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul poate depune la sediul Agentiei de turism organizatoare o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 zile calendaristice, sa comunice turistului raspunsul punctual, referitor la situatia semnalata. Nu se vor accepta sesizari care sunt depuse peste termenul admis. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului despre care Agentia de turism organizatoare nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului.
12.3. In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii turistice, Agentia de turism organizatoare, daca a fost informata imediat de calator, remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri: a) neconformitatea nu poate fi remediata; b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
In cazul in care, pentru astfel de motive, Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea, turistul are dreptul la o reducere de pret. Daca Agentia de turism organizatoare nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de calator, calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare.
12.4. Agentia de turism organizatoare este absolvita de orice raspundere pentru neconformitatile despre care nu a fost informata imediat de catre turist.
12.5. Turistul nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii: a) este imputabila calatorului; b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila; c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.
12.6. Prin prezentul contract partile, de comun acord, convin ca despagubirea care trebuie platita de Agentia de turism organizatoare, atunci cand aceasta este datorata turistului, nu poate depasi valoarea contractuala a serviciilor turistice prestate necorespunzator si al caror beneficiar este acesta.
12.7. In cazul unor divergente in legatura cu incheierea sau executarea prezentului contract, partile vor depune toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a litigiului. Deasemenea, pot utiliza si mecanismele de solutionare alternativa a litigiilor, denumite SAL, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, cu modificarile ulterioare.
12.8. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind cea de la locul incheierii contractului, respectiv sediul Agentiei de turism organizatoare.
12.9. Agentia de turism organizatoare acorda asistenta calatorului aflat in dificultate prin (i) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara si (ii) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea turistului in gasirea unor servicii de calatorie alternative. Atunci cand turistul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta, Agentia de turism organizatoare are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta.
12.10. Pentru contactarea Agentiei de turism organizatoare, inclusiv pentru a solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau sa reclame orice neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului, turistul poate folosi urmatoarele date de contact:
Datele de contact ale Agentiei Intermediare IDEAL TRAVEL TOUR pentru asistenta:
Telefon: .......... // E-mail: ..........
Datele de contact ale Agentiei organizatoare pentru asistenta:
Telefon: .......... // E-mail: ..........
12.11. Daca oricare dintre serviciile de c─âl─âtorie nu se execut─â în conformitate cu cerintele prezentului contract, Agen┼úia organizatoare remediaz─â neconformitatea, cu excep┼úia unuia din urm─âtoarele cazuri:
a) neconformitatea nu poate fi remediat─â;
b) remedierea implic─â cheltuieli dispropor┼úionate, ┼úinând cont de anvergura neconformit─â┼úii ┼či de valoarea serviciilor de c─âl─âtorie afectate.
Daca Agen┼úia organizatoare, în conformitate cu primul paragraf lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediaz─â neconformitatea, c─âl─âtorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada în care a existat o neconformitate, cu excep╚Ťia cazului în care Agen╚Ťia organizaotare dovedeste ca neconformitatea este imputabila c─âl─âtorului.
12.12. În cazul în care neconformitatea afecteaz─â în mod substan┼úial executarea pachetului, iar Agen┼úia organizatoare a omis s─â o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de c─âtre c─âl─âtor, acesta poate rezilia prezentul contract f─âr─â plata unor penalit─â┼úi de reziliere ┼či, dup─â caz, poate s─â cear─â, reducerea pre┼úului ┼či/sau desp─âgubiri.
12.13. Calatorul ia act ╚Öi accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei organizatoare / intermediare ╚Öi serviciilor prestate de aceasta, f─âr─â ca procedura de inregistrare ╚Öi solutionare a reclamatiilor prevazuta în capitolul XII s─â fi fost îndeplinit─â. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei organizatoare / intermediare s─â solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.
12.14. Vor fi luate în considerare numai reclamatiile facute în nume personal.

 

XIII. Asigurari:
Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere ╚Öi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolventei

 • Agentiei de Turism Organizatoare la: Societatea de Asigurare .......... , cu sediul central in .........., telefon .........., e-mail .......... , polita de asigurare .........., emisa la data .........., perioada de asigurare ..........

Condi╚Ťiile în care c─âl─âtorul va fi desp─âgubit de câtre societatea de asigurare sunt:
13.1. În cazul în care Agen╚Ťia nu efectueaza repatrierea c─âl─âtorului, acesta are obliga╚Ťia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta situatie societatea de asigurare nu are obliga╚Ťia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa dup─â intoarcerea c─âl─âtorului în Romania, în conditiile politei de asigurare incheiate intre Agen╚Ťie ╚Öi societatea de asigurare.
13.2. În cazul în care c─âl─âtorul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate ╚Öi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie s─â trimita documentele justificative câtre Agen╚Ťie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obliga╚Ťia s─â pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate ╚Öi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii de c─âl─âtorie sau de la data repatrierii.
13.3. Calatorul are obliga╚Ťia de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate ╚Öi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prev─âzute la pct. 13.2.
13.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de câtre Agen╚Ťie, c─âl─âtorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
13.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, c─âl─âtorul are obliga╚Ťia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
13.6. Documentele justificative constau in:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de c─âl─âtorie;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 13.2, 13.3 și 13.5 din prezentul capitol;

 

XIV. Documentele contractului:
Constituie parte integrant─â din contract urm─âtoarele: voucherul, biletul de odihn─â/tratament, biletul de excursie, bonul de comand─â, dup─â caz; programul turistic, cataloage/pliante/oferte, formularul cu informa╚Ťiile standard, declara┼úia de consim╚Ť─âmânt privind prelucrarea datelor personale, datele de la Protec╚Ťia Consumatorului, precum ╚Öi alte înscrisuri/site-ul www.alextours.ro, ale Agen┼úiei organizatoare / intermediare puse la dispozi┼úia c─âl─âtorului, în format tip─ârit sau pe alt suport durabil.

 

 1. Dispoziţii finale:
  15.1. Prezentul contract a fost încheiat în dou─â exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  15.2. Comercializarea pachetelor de servicii de c─âl─âtorie ╚Öi servicii de c─âl─âtorie asociate se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract ┼či cu respectarea prevederilor O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de c─âl─âtorie ┼či serviciile de c─âl─âtorie asociate.
  15.3 Agen╚Ťia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare; c─âl─âtorii se pot informa în agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea se va incheia ╚Öi achita la momentul semnarii contractului de comercializare a pachetului de servicii de c─âl─âtorie ╚Öi plata avansului pachetului, fiind valabila de la data incheierii ╚Öi pân─â în ziua plec─ârii.
  15.4. Toate unit─â┼úile de cazare, precum ┼či mijloacele de transport sunt clasificate de c─âtre organismele abilitate ale ┼ú─ârilor de destina┼úie, conform procedurilor interne ┼či normativelor locale, acolo unde acestea exist─â, care difer─â de la o ┼úar─â la alta ┼či de la un tip de destina┼úie la altul.
  15.5. C─âl─âtorul declar─â c─â Agen┼úia l-a informat complet cu privire la condi┼úiile de comercializare a pachetelor de servicii de c─âl─âtorie ╚Öi servicii de c─âl─âtorie asociate, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de c─âl─âtorie ┼či serviciile de c─âl─âtorie asociate.
  15.6. Litigiile ap─ârute între p─âr┼úi se rezolv─â pe cale amiabil─â, în caz contrar p─âr┼úile în┼úeleg s─â se adreseze instan┼úelor de judecat─â competente.
  15.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

  

Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in Contract si Anexe (programul turistic, detaliile serviciilor turistice, pret, toate celelalte informatii) si sunt de acord cu ele. 

Agentia de turism intermediar─â IDEAL TRAVEL TOUR
..........

Turist
..........